Sublimaciona štampa

Sublimaciona štampa je tehnologija kod koje boja pod dejstvom pritiska i toplote prelazi iz čvrstog u gasovito stanje i pri tome se prenosi na površinu koju želite da odštampate. Artikli koji se najčešće rade sublimacionom štampom su šolje, majice, slagalice, podloge za miša, krpe za brisanje naočara i sl. Potrebno je da ti artikli imaju sublimacijski premaz ili da su napravljeni od poliestera.